Ballegaard

Gården

 120601-ballegrd-500

Vis stort kort

 

Vi købte gården sidst på året 1996, og flyttede ind lige i starten af 1997.

 

De første par år skete der ikke så mange ændringer på gården, andet end almindelige småforbedringer her og der.

 

Familieudvidelsen i 2002, hvor vi fik Sofie, gjorde imidlertid at pladsen blev lidt trang i stuehuset til både at rumme 2 voksne, fire børn, en hund og en virksomhed.

 

Derfor gik vi i gang med at rive indmaden ud af den gamle ubenyttede kostald, og lave den om til kontorbygning istedetfor. Kontoret blev taget i brug sidst i 2003.

 

Senere stod stalden tur for en ombygning, og i 2006 fik vi fjernet alt det gamle staldinventar, og fik bygget dejlige nye bokse, heriblandt to store folingsbokse.

 

Jorden der hører til ejendommen er på 4.2 ha, fordelt nogenlunde ligeligt på hver sin side af hovedvej 57.

 

Arealet på den østlige side af hovedvejen, modsat gården, bruges ikke til græsning til dyrene.

 

Da vi overtog ejendommen var der på den østlige side plantet grantræer over det meste af stykket, ikke nogle særligt velholdte nogle desværre.

 

Stykket øst for hovedvejen ryddede vi fuldstændigt i 2003/2004, og det dyrkes nu sammen med den øvrige jord.

 

Oprindeligt blev der fyret med olie, men efter et mislykket forsøg med træpiller i en lille brænder monteret på den oprindelige keddel fra oliefyret, fyrer vi idag udelukkende med træ i et helt nyt Atmos brændefyr.

 

Som supplement til brændet, fik vi i 2008 installeret et solvarmeanlæg der kan give varmt vand til bad og lignende i sommerperioden hvor man typisk ikke fyrer op med brænde.